HOEF EN HAAG Vianen

Eén van de deelgebieden in de nieuwbouwlocatie Hoef en Haag is het dorpsHart. Door AM en BPD is gevraagd om twee aanvullende studies te verrichten. Enerzijds is gevraagd om de stedenbouwkundige identiteit te verifiëren en te verrijken met enkele ontwerpschetsen. Anderzijds is gevraagd om een visie te ontwikkelen op de erfafscheidingen in het dorpsHart.

Het stedenbouwkundig plan streeft naar een stenig milieu met groenaccenten. Te weinig groen resulteert in een te stenige ruimte als woonomgeving. Met een te groene inrichting vervaagt het onderscheid met andere deelgebieden zoals het dorpsLint. De balans hiertussen moet zorgvuldig gekozen worden.

Voor enkele locaties is een ontwerpschets opgesteld met ‘stedelijk groene’ buitenruimtes. Ook is gekeken naar de rol van de stoepen, tuinen en erfafscheidingen. De grootte van de voortuin en de vormgeving van de erfafscheidingen spelen een rol. Maar ook de specifieke situering van de erfafscheiding aan de straat of aan een parkeerkoffer. Ook moeten de erfafscheidingen afgestemd worden op de architectuur. En dan met name op het gevelontwerp, de korrelgrootte van de panden (enkel pand, geschakeld pand, korte rijen) en de grootte van de voortuin.

Vandaar dat een ‘toolkit’ is ontwikkeld met verschillende typen erfafscheidingen. Deze kunnen zelfstandig of in combinatie worden toegepast. De tool’s bieden de mogelijkheid tot ‘variatie in eenduidigheid’. Dit principe sluit zorgvuldig aan bij de stedenbouwkundige opzet en de architectonische uitwerking. Specifieke steden-
bouwkundige en architectonische situaties kunnen worden geaccentueerd.

Categorie
Nieuwbouw

Opdrachtgever
AM en BPD

Ontwerp
2015

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2016

Oppervlak
5 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)