Maatwerk op de Paradijsweg

De ‘Paradijsweg westzijde’ in Ter Aar is van oudsher een glastuinbouwgebied. De grondeigenaren kunnen gebruik maken van een op maat gemaakte Ruimte-voor-Ruimte regeling. Het glas en de openluchtteelt worden gesaneerd en vervangen door een combinatie van wonen, natuur en recreatie.

Peter Verkade is gevraagd om samen met de gemeente Nieuwkoop de gesprekken met de grondeigenaren te voeren. De beoogde ontwikkelingen zijn door ons bureau vertaald in een plattegrond, waarin ook alle individuele aandachtspunten zijn aangegeven. Opvallend is dat de transitie naast de ruimtelijke meerwaarde ook meerwaarde kan bieden voor grondeigenaren die (bijna) de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Dit project kan maatwerk bieden, zowel ruimtelijk als persoonlijk! Bureau mRO heeft op basis van de plattegrond en aandachtspunten een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit is vrijgegeven door college en ligt ter inzage in de periode 14 januari 2019 tot 28 januari 2019.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie