Visie

Soms volstaat een minimale ingreep om een plek beleefbaar te maken. En boerenverstand om een gebied te laten functioneren. Dat vereist bescheidenheid van de ontwerper. De uniciteit van de locatie wordt gekoesterd en zo min mogelijk aangetast. De rijke geschiedenis van de locatie groeit mee met de tijd. Andere opgaven zijn complexer en vragen om resolute, krachtige ingrepen. Veelal uitgewerkt in een intensief en gedetailleerd ontwerp. Daarbij hoort een ontwerphouding die sterk richting geeft aan een nieuwe toekomst. 

Iedere locatie is uniek, evenals de opgave en de opdrachtgever. De inspiratie wordt gevonden in de uniciteit van de opgave, maar ook in de plek, de omgeving, de historische gelaagdheid, etc. Eenduidige en specifieke ingrepen geven vorm aan nieuw programma en benadrukken de betekenis van de plek. Het doel is een prettige en goed functionerende buitenruimte waarin de mens centraal staat.

Wij starten opgaves met een open vizier en een luisterend oor. Analyse, ontwerp en verbeelding wisselen elkaar af. Samenwerking met betrokken partijen is voor ons vanzelfsprekend. Een gefaseerde werkopzet met voldoende terugkoppelmomenten staat garant voor een breed gedragen eindresultaat.

Met deze grondhouding staan wij in het werkveld. Zowel als ontwerper, als in de rol van projectleiding, procesbegeleiding, kwaliteitsbewaking en mediation.