Enthousiasme voor Driekoppenland

Driekoppenland is een nieuwbouwlocatie aan de rand van Noorden en grenst aan het toekomstige natuurgebied Ruygeborg II. De opzet van de wijk is uniek en ruim, als een groot boerenerf met een boomgaard. In twee fasen worden ruim 100 woningen gebouwd. Reeds in fase 1 wordt een grote variatie aan woningtypen gerealiseerd: vrije kavels, cpo, huur- en koopwoningen.

In opdracht van de gemeente Nieuwkoop is een ontwerpproces doorlopen dat recht doet aan de betrokkenheid van de inwoners van Noorden. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door een burgerinitiatief én samen met de inwoners. In november 2018 is een ontwerpatelier georganiseerd waarin met in workshop-verband wensen mocht schetsen en benoemen voor de openbare ruimte. Met deze input heeft Peter Verkade Landschapsarchitect het ontwerp voor de openbare ruimte opgesteld. Waardevolle suggesties zijn overgenomen en uitgewerkt. Het inrichtingsplan is op 21 mei 2019 met de (toekomstige) bewoners besproken en enthousiast ontvangen. Men herkende zich terug in het ontwerp. In 2018 is aan ons bureau de opdracht gegund om het inrichtingsplan op te stellen voor Driekoppenland. Op basis van drie criteria (visie, proces en prijs) scoorden wij het beste ten opzichte van een aantal bureaus. Door Peter Verkade Landschapsarchitect is WaalPartners gevraagd voor de civieltechnische ondersteuning en het opstellen van de kostenraming. De start bouw van de woningen is in 2019; aansluitend worden de woonmilieus aangelegd conform het inrichtingsplan.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie