Driekoppenland Noorden

Driekoppenland is een nieuwbouwlocatie aan de rand van Noorden en grenst aan het toekomstige natuurgebied Ruygeborg II. De opzet van de wijk is uniek en ruim, als een groot boerenerf met een boomgaard. In twee fasen worden ruim 100 woningen gebouwd. Reeds in fase 1 wordt een grote variatie aan woningtypen gerealiseerd: vrije kavels, cpo, huur- en koopwoningen.

Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door het burgerinitiatief Stichting Driekoppenland, samen met de inwoners van Noorden en ondersteund door een stedenbouwkundig ontwerper. Door dit planproces sluit het plan aan bij de wensen en ideeën van de inwoners van Noorden. De verkaveling is zorgvuldig gedetailleerd tot een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Er zijn zorgvuldige overgangen ontworpen naar de aangrenzende woningen en groengebieden. Boerenhekwerken markeren en kleuren de entrees van Driekoppenland. Het materiaalgebruik is met gebakken klinkers en geleidebanden dorps en vriendelijk. Door de ruime opzet van de wijk is een zeer gevarieerd en rijk beplantingsplan opgesteld.

Kenmerkend voor Driekoppenland is dat de woningen zijn gelegen rondom een groot groengebied: ‘de boomgaard’. De boomgaard wordt vormgegeven als een polderparkmilieu met ruimte en voorzieningen voor avontuurlijk spelen. Een wadi wordt gerealiseerd op de locatie van een voormalige poldersloot. De wadi buffert water tijdens piekbuien en biedt spelaanleiding door toevoeging van eenvoudige speeltoestellen. Centraal komt een multifunctionele overdekte hooimijt als een moderne ‘muziektent op het plein’; een idee dat is geopperd door de (toekomstige) bewoners van Noorden. 

 

Categorie
Nieuwbouw

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwkoop

Ontwerp
2018 - 2019

Realisatie
vanaf 2019

Oppervlak
7,0 ha

Samenwerking
WaalPartners

Download rapport (pdf)