Een bijzonder plein

Een prachtig plein om aan te wonen en tevens de afronding van de kunstroute door Poortwijk. Het kunstplein Tuba in Oud-Beijerland is ‘geopend’ op woensdag 26 juni 2019. !

De kunstroute vanuit Poortwijk 1 en 2 krijgt een beëindiging in Poortwijk 3. Het betreft een langzaam verkeersas waarbij diverse pleinen als kralen aan een ketting geregen zijn. De overige pleinen van de kunstroute zijn ontworpen door Karin Daan. De pleinen worden gekenmerkt door markante bestratingen, gemetselde kunstwerken zoals trappen en kades en gestileerd groen middels vormbomen. Er is per plein een sterke afstemming met de stedenbouwkundige opzet. Deze karakteristieken zijn ook terug te vinden in het ontwerp van Peter Verkade Landschapsarchitect voor de Tuba. Aanvullend hebben wij gemeend om met een rijk beplantingsplan veel sierwaarde toe te voegen aan dit ‘woonplein’.

Op basis van de stedenbouwkundige verkaveling ligt een lineaire opzet van de buitenruimte voor de hand waarin de verschillende functies als vanzelfsprekend een plek krijgen: gevel – privé-stoep – voetpad – water – fietspad – voetpad – privé-stoep – gevel. In dit lijnenspel is de karakteristieke bestrating van de pleinenroute ingepast alsmede de (vorm)bomen en het onderscheidende meubilair en verlichting. Om de kwaliteit van het plein te optimaliseren (om aan te wonen en te verblijven) worden in het lijnenspel ook lineaire plantvakken toegevoegd met een vaste plantenmengsel van de firma Griffioen. Er is een prachtige trappartij gemaakt tot aan het water. Op de kop van het plein wordt nog een markante eik aangeplant en aangelicht met grondspots; een stoere beëindiging van de kunstroute.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie