Welkom in het nieuwe Ghoybos

Met het hijsen van de vlag op de speelheuvel door wethouder Peters, is het nieuwe Ghoybos geopend. Het monotone productiebos is omgevormd tot een gevarieerd recreatie- en natuurbos!

De openingshandeling markeert de afronding van het planproces dat gestart is in 2015. Met intensieve betrokkenheid van bewoners én recreatieondernemers is het ontwerp opgesteld door Peter Verkade Landschapsarchitect. Allereerst is ‘ruimte’ gecreëerd voor een natuurlijke bosontwikkeling en natuurvriendelijke oevers. Het bos is toegankelijk en beleefbaar gemaakt via een parkeerterrein, fiets-, wandel- en ruiterpaden en diverse bruggen. Verspreid over het bos zijn met het vrijkomende hout objecten toegevoegd die het verhaal vertellen van de ontstaansgeschiedenis en de omgeving.

Enkele recreatieondernemers hebben het bos omarmd. Combat Zone Live organiseert lasergamen. Hondentrainers DogStart en Doderer geven hondentrainingen op het trainingsveld en het behendigheidscircuit. Galery Ghoyhuys gaat artistieke activiteiten ontplooien in het amfitheater. Aanvullend zijn een speelheuvel en natuurpoelen gerealiseerd. Met deze voorzieningen én ondernemers is de levendigheid in het bos gegarandeerd.

Het bos blijft zich de komende jaren ontwikkelen. In het najaar worden de laatste beplantingen aangebracht en informatiepanelen geplaatst. Met name van de ingezette natuurontwikkeling wordt veel verwacht. Het doel is om dit intensief te begeleiden en zo nodig bij te sturen.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie