Kunst op de dijk

Door landschapskunstenaar Lieke Frielink wordt een prachtig kunstwerk gemaakt op de dijk langs de nieuwbouwlocatie Parkzoom in Bergschenhoek. Verwijzend naar de ontstaansgeschiedenis van de locatie, geïntegreerd in het krachtige, groene dijklichaam en aansprekend vanaf de Randweg-West.  

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft het inrichtingsplan voor Parkzoom opgesteld. Drie Parkzoomdelen worden op de hoek gemarkeerd door appartementengebouwen. Maar Parkzoom 3 kent alleen maar grondgebonden woningen. Om die reden hebben we in het inrichtingsplan de hoekpunten gemarkeerd met een kunstwerk. Om tot het juiste kunstwerk te komen is allereerst een uitgebreid participatieproces doorlopen met de bewoners van Parkzoom 3. Met de uitkomsten hiervan hebben vier kunstenaars een schetsontwerp ingediend. Het ontwerp van Lieke Frielink heeft unaniem de voorkeur gekregen van de selectiecommissie.

In de komende maanden gaat Lieke Frielink het schetsontwerp uitwerken. Volgend jaar staat de daadwerkelijke uitvoering op de planning.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie