Ontwikkeling van een woonomgeving

‘De gemeente Nieuwkoop ontwikkelt geen woningen, maar een woonomgeving!’ Deze ronkende one-liner geldt zeker voor de nieuwbouwlocatie Buytewech-Noord in Nieuwkoop. Voor de locatie is een stedenbouwkundig plan opgesteld met maximaal 290 woningen voor verschillende doelgroepen. Het groen speelt een grote en belangrijke rol. In aansluiting op het reeds aanwezige Park Buytewech (4,1 ha) wordt ca 7,6 ha (!) ‘nieuw groen’ gerealiseerd. De gemeente heeft een grote ambitie om de biodiversiteit te optimaliseren en een klimaatadaptieve wijk te realiseren.

 

In opdracht van de gemeente maakt Peter Verkade Landschapsarchitect een landschapsplan voor het nieuwe groen. Het landschapsplan is een inspirerend en verbeeldend document als schakel tussen het stedenbouwkundig plan, van Inbo, en de concrete inrichtingsplannen.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie