Teylingerpark Sassenheim

Teylingereind is meer dan een jeugdgevangenis. Voor de organisatie is het vooral van belang om de jeugd zo goed mogelijk voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. Hiertoe is nieuwbouw gerealiseerd met onder andere enkele halfgesloten woongroepen.

Aansluitend op de nieuwbouw is de gehele buitenruimte van het terrein opnieuw ingericht. De bestaande inrichting was gedateerd en defensief. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan een groener, representatiever karakter waarin veeleer de hoop op een betere toekomst wordt uitgestraald. Dit in combinatie met een optimale logistiek van aan- en afvoer van goederen én gevangenen.

De nieuwbouw is ontworpen door EGM architecten; het inrichtingsplan voor de buitenruimte is opgesteld door Peter Verkade Landschapsarchitect. Aanvullend zijn door ons bureau studies verricht naar een uitdagender inrichting voor de luchtplaatsen en de inpassing van een kinderboerderij. Het doel van de kinderboerderij was om in het groene segment vorm te geven aan de resocialisatie van de jeugddelinquenten. De kinderboerderij zou zelfs een recreatieve hotspot kunnen zijn in het aangrenzende recreatiegebied Klinkenbergerplas. 

 

 

Categorie
Parken, Nieuwbouw

Opdrachtgever
Forensisch centrum Teylingereind

Ontwerp
2010-2011

Realisatie
2013

Samenwerking
-

Projectwebsite
-