Nieuw jaar

Met ons team kenden we een fijne afronding van het oude jaar. En nu is er weer ruimte voor een frisse start. Met nieuwe projecten, voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers. En met een doorstart van lopende projecten. Zoals het opstellen van het inrichtingsplan voor het Buijtenland van Rhoon, een 600 ha groot gebied waar een nieuwe balans tussen landbouw, natuur en recreatie wordt vormgegeven. En ook, ontwerpend onderzoek naar de inpassing van zonnevelden in het open landschap van het Groene Hart. Over uitdagingen gesproken. En stedenbouwkundige verkavelingen die worden opgesteld vanuit het respect voor ons unieke landschap en de landschappelijke ontstaansgeschiedenis.

We maken inrichtingsplannen voor nieuwbouwlocaties die bijdragen aan de landelijke woningbouwopgave. En werken aan intensieve stedelijke projecten waarin via daktuinen en gevelgroen een bijdrage wordt geleverd aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. We maken een frisse start van een nieuw jaar vol uitdagingen. Een jaar dat we als team gedreven en met enthousiasme aangaan!

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie