Pinksterbloem Leiderdorp

Aan de Pinksterbloem in Leiderdorp worden drie verouderde woongebouwen met 72 appartementen vervangen door 92 moderne, energiezuinige woningen. Hiermee wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sociale woningbouw in Leiderdorp. De appartementen staan met de voeten in het park.

Vanuit de gemeente wordt veel waarde gehecht aan groene straatprofielen, goede parkeeroplossingen en een klimaatadaptieve en biodiverse leefomgeving. Dit komt volledig overeen met de wensen van de omwonenden. In de participatie hebben zij ideeën aangedragen voor een groenere leefomgeving. Bijvoorbeeld in de vorm van een buurttuin, wildstroken, wadi’s en rietoevers.

 

In opdracht van Rijnhart Wonen maakt Peter Verkade Landschapsarchitect het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. De Pinksterbloem transformeert tot een ruime en groene parkeerstraat. De parkstrook langs de watergang wordt verbreed en daarmee aantrekkelijker vanuit het oogpunt van recreatie en ecologie. Van de drie binnenterreinen wordt het centrale terrein ingericht als ontmoetingsplek met ruimte voor buurtinitiatieven. De andere twee binnenterreinen worden extensiever ingericht. De buffering van regenwater staat hier centraal via wadi’s met beplantingen en spelaanleidingen.

 

 

Categorie
Nieuwbouw, gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Rijnhart Wonen

Ontwerp
2021-2023

Realisatie
vanaf 2023

Oppervlak
1,5 ha

Samenwerking
Brique architecten

Projectwebsite
https://www.rijnhartwonen.nl/pinksterbloem