Vooruitkijken in het Buijtenland

29 januari 2024

Terugkijken op behaalde resultaten en vooruitkijken naar wat komen gaat! Op 25 januari organiseerde de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon de Nieuwjaarsbijeenkomst. Met als decor het prachtige kasteel van Rhoon.

Aan de hand van interviews met verschillende kennispartners werd de voortgang benoemd. Peter Verkade Landschapsarchitect is adviseur van de Gebiedscoöperatie en werd door gespreksleider Ton Legerstee gevraagd naar de visie op het landschap en de recreatie.  

Het Buijtenland van Rhoon is een 600 ha groot gebied ten zuiden van Rotterdam. In het gebied wordt een nieuwe balans gevonden tussen landbouw, natuur en recreatie. De transformatie is nu echt goed zichtbaar. In 2023 jaar zijn veel natuurmaatregelen uitgevoerd zoals natuurvriendelijke watergangen en hoogstam boomgaarden. Ook is een start gemaakt met een fijnmazig netwerk aan struinroutes en verblijfsplekken.  

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie