Nieuwe Bernardus Zoeterwoude Rijndijk

Met de nieuwbouw van de basisschool Bernardus in Zoeterwoude Rijndijk krijgt ook de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls. De nieuwe school is onderdeel van het ‘maatschappelijke hart’ van Zoeterwoude Rijndijk. Dit is een verzameling van maatschappelijke gebouwen en functies in een parkachtige setting. De openbare ruimte faciliteert de verschillende doelgroepen, de ontmoeting én brengt samenhang in het stedelijke weefsel.

In opdracht van de gemeente Zoeterwoude Rijndijk is door Peter Verkade Landschapsarchitect het inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte. Het gebied transformeert tot een aantrekkelijk verblijfsgebied en wordt optimaal verbonden met de omliggende wijken en het aangrenzende Oranjepark. De bewegingslijnen van de wandelaar en de fietser zijn richtinggevend geweest voor het ontwerp. Er is voldoende ruimte gecreëerd voor verblijf, ontmoeting en spelen. In de vormentaal is aansluiting gezocht bij het organisch vormgegeven schoolgebouw. De school, de schoolpleinen en de openbare ruimte versterken elkaar.

De nieuwbouw is in opdracht van SCOL ontworpen door Brique architecten in samenwerking met ICS Adviseurs. Het huidige, gedateerde schoolgebouw wordt vervangen door een modern en compact gebouw. Naast de basisschool Bernardus vestigt ook de Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) zich in het gebouw. Het ontwerp voor de openbare ruimte is afgestemd met bovengenoemde partijen, de gemeentelijke disciplines én de omwonenden.

 

 

Categorie
Nieuwbouw, gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Gemeente Zoeterwoude

Ontwerp
2022

Realisatie
vanaf 2023

Samenwerking
Brique architecten

Projectwebsite
-