Volgende stap voor Bernardus

31 augustus 2023

De gemeente Zoeterwoude heeft Peter Verkade Landschapsarchitect gevraagd om een definitief inrichtingsplan op te stellen voor de openbare ruimte rondom de basisschool Bernardus in Zoeterwoude-Rijndijk. Voor ons bureau is dit een bevestiging van de fijne samenwerking met de gemeente, de basisschool en de SKZ (kinderopvang).

Ontwerpinhoudelijk is het een prachtige opgave. De school en schoolomgeving wordt een belangrijk onderdeel van het ‘maatschappelijke hart’ van Zoeterwoude-Rijndijk. In 2022 is door ons bureau het schetsontwerp opgesteld en met de bewoners besproken. Nu gaan we het schetsontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Dit doen we samen met de gemeentelijke disciplines. Aandachtspunten die eerder zijn aangedragen, zoals goede verkeerskundige aansluitingen, zullen nu onderdeel worden van het inrichtingsplan. Ook de materialen, beplantingen en voorzieningen worden afgestemd en gedetailleerd uitgewerkt. Net als in de so-fase is Rod’or Advies gevraagd om de raming op te stellen van de inrichtingskosten.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie