PERRYBLOKKEN Vlissingen

Voor de grootschalige herstructurering van het oude Scheldeterrein in Vlissingen is door de gemeente een prijsvraag uitgeschreven onder ontwikkelaars. BAM Vastgoed was één van de gevraagde ontwikkelaars. In een mulitfunctioneel team met drie architectenbureau's (RPHS, RDH en DSA) is een stedenbouwkundig plan opgesteld.

Peter Verkade Landschapsarchitect was verantwoordelijk voor het ontwerp van de buitenruimte. Drie binnenterreinen zijn vormgegeven als overweldigende groene oase's, als verrijking van het havenmilieu. Voor het verdiepte parkeren zijn slimme en maakbare dwarsprofielen opgesteld.

Categorie
Nieuwbouw, Daktuinen, Prijsvraag

Opdrachtgever
BAM Vastgoed

Ontwerp
2007

Realisatie
-

Oppervlak
4 ha

Samenwerking
DSA, RPHS, RDH

Download rapport (pdf)