Het streefbeeld, een mijlpaal

Het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon is klaar. De gebiedspartners hebben hiermee een heldere gedeelde visie neergelegd op de toekomst van dit bijzondere gebied. De komende jaren zullen zij samenwerken aan de verdere ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon, waarbij natuur, recreatie en landbouw elkaar versterken.

De totstandkoming van het streefbeeld is een belangrijke mijlpaal voor het gebied. Op 8 juni 2018 is het streefbeeld officieel gepresenteerd en overhandigt aan gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland. In een eerste reactie stond hij nadrukkelijk stil bij het voorbereidende werk door de diverse partners in het gebied en de betrokken overheden.

De grondleggers van het Streefbeeld zijn het Louis Bolk Instituut (LBI) en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC). Samen met zittende agrariers, bewoners en natuurpartijen is een nieuwe balans gevonden tussen landschap, cultuurhistorie, agrarische bedrijvigheid, natuur en recreatie. Mede vanwege onze gebiedskennis en betrokkenheid in het verleden is Peter Verkade Landschapsarchitect gevraagd om de natuurlijke landschapselementen en het recreatieve raamwerk in te passen. Ook hebben wij het beoogde eindbeeld inzichtelijk gemaakt via profielen, visualisaties en referentiebeelden.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie