Recreëren in het Ghoybos

Sinds dit voorjaar kan er gerecreëerd worden in het Ghoybos. De eerste fase van de herinrichting is opgeleverd door de aannemer Gebr. Van der Poel. Het productiebos is uitgedund, er zijn natuurvriendelijke oevers gegraven en bosschages aangeplant. Ook zijn er ruiter- en struinpaden, enkele bruggen en een amfitheater gerealiseerd.

De tweede fase kan begin 2019 worden ingericht, als Tennet klaar is met haar werkzaamheden aan het hoogspanningstracé. Met Tennet is overeengekomen dat de doorgaande routes over het werkterrein tot die tijd wel toegankelijk zijn voor de recreant, mits er geen werkzaamheden worden verricht.

Peter Verkade Landschapsarchitect is sinds 2015 verantwoordelijk geweest voor de projectleiding en het ontwerp. De herinrichting van het Ghoybos is onderdeel van de Leidse Ommelanden. In dit programma wordt via verschillende projecten de relatie tussen de stad en de ommelanden verbeterd. Het Ghoybos wordt hierin een recreatief concentratiepunt. Diverse stakeholders verzorgen (recreatieve) activiteiten in het Ghoybos zoals lasergamen, hondentrainingen en kleinschalige kunstzinnige activiteiten.

Betrokken partijen bij de herinrichting zijn:
- Opdrachtgever: Gemeente Kaag en Braassem
- Medefinanciers: Leiden, Leiderdorp, provincie Zuid-Holland
- Technische uitwerking, directievoering en toezicht: RHDHV
- Uitvoering: Gebr. Van der Poel

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie