PARKZOOM Bergschenhoek

Parkzoom is een nieuwbouwwijk van circa 1200 woningen. Het plan bestaat uit vier gelijkwaardige deelgebieden. Karakteristiek is de lineaire opzet van de wijk met de trapsgewijze hoogteverschillen naar het terras (+2 m) en de dijk (+5 m). Vanaf de dijk is er een prachtig uitzicht over de HSL op het Annie M.G. Schmidtpark en het aangrenzende Berkel en Rodenrijs.

Een andere karakteristiek is de ‘verkleuring’ van architectuur en buitenruimte op en rondom de centraal gelegen pleinen. Deze pleinen vormen letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de buurten. Dit wordt voelbaar gemaakt in het ontwerp. De verblijfskwaliteiten staan centraal, de auto is hier te gast. Qua beleving en programma kunnen de bewoners hier onthaasten en ontmoeten.

Veel aandacht is uitgegaan naar de spelaanleidingen en speelvoorzieningen. De speelplekken in de deelgebieden zijn complementair aan elkaar, zowel qua uitstraling als doelgroepen. Voor elk deelgebied is een specifieke uitvraag gedaan aan drie fabrikanten. Het speelplan is samen met de gekozen fabrikant uitgedetailleerd tot maatwerk per deelgebied. Beeldbepalend is de ‘sportcorner’ langs de Boterdorpseweg. Een robuuste sportkooi als voorziening voor de gehele wijk die meedoet in de architectonische objecten in het dijklichaam.

Het stedenbouwkundig plan voor Parkzoom is opgesteld door Kuiper Compagnons. De uitwerking werd en wordt bewaakt door supervisors als Cees van der Graaf en Matthijs de Boer. Peter Verkade Landschapsarchitect is verantwoordelijk (geweest) voor het ontwerp van de openbare ruimte. Het is één van onze langlopende projecten die gekenmerkt wordt door een bijzondere prettige samenwerking met de gemeente Lansingerland. Dit heeft er toe geleid dat we niet alleen de inrichtingsplannen hebben opgesteld, maar ook betrokken zijn (geweest) bij stedenbouwkundige herontwikkelingen, actualisaties van de grondexploitaties en diverse afstemming met bewoners en ontwikkelende partijen.

Categorie
Nieuwbouw, Spelen

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Ontwerp
2007-heden

Realisatie
Vanaf 2007 tot heden

Oppervlak
45 ha

Download rapport (pdf)