Park restauratie

Een illustere voorganger, landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer, heeft het ontwerp gemaakt voor het Wilhelminapark in Zoetermeer. Wij mogen een beheervisie opstellen waarin het park in tien jaar wordt 'gerestaureerd'' conform de oorspronkelijke ontwerpgedachte.

Het Wilhelminapark is ontworpen en aangelegd (1950) als herdenkingspark waarin men stil kan staan bij de verschrikkingen van de oorlog. Het park grenst aan het historische oude dorp van Zoetermeer. Met zijn kenmerkende Engelse landschapsstijl is het Wilhelminapark een monument in het verder zo moderne Zoetermeer.

Geleidelijk is het park vervreemd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Enerzijds door diverse inrichting- en beheermaatregelen, anderzijds doordat beplantingen aan het einde van de levensduur zijn gekomen. In concurrentie met twee andere bureaus zijn wij door de gemeente geselecteerd op basis van onze visie op én aanpak van de parkrestauratie. We willen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke ontwerpgedachte blijven, maar hebben oog voor eigentijdse vormen van gebruik en beheer. In onze werkopzet benutten we de betrokkenheid van 'de omgeving' voor de kansen en knelpunten. De beheervisie wordt vooral een beeldverhaal waarin de parkrestauratie visueel en enthousiasmerend wordt verbeeld.

De restauratie van het Wilhelminapark is een prachtige en dankbare opgave waaraan we de komende maanden met veel enthousiasme zullen werken!

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie