Papenhof

16 oktober 2023

Het project Papenhof in Papenveer combineert senioren- en starterswoningen met een kwaliteitsimpuls voor landschap, natuur en recreatie! Op 2 en 4 oktober zijn de omwonenden geïnformeerd. De reacties waren positief; voor de plannen is draagvlak!

Het initiatief komt van twee bewoners en grondeigenaren. Via ruimte-voor-ruimte wordt verouderde glastuinbouw vervangen voor woningtypen waaraan daadwerkelijk behoefte is in Papenveer en Langeraar. Architectenbureau MD2A ontwerpt het plan en begeleidt de planvorming. Peter Verkade Landschapsarchitect is gevraagd om de landschappelijke inpassing te verzorgen, inclusief de kwaliteitsimpuls voor natuur en recreatie.  

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie