Oosterleese brug De Lier

In opdracht van RIBW Projecten is een schetsontwerp opgesteld met randvoorwaarden en uitgangspunten voor de Oosterleese brug. De omgeving kenmerkt zich in de grote hoeveelheid bruggen met veelal een civieltechnisch karakter. Na een uitgebreide referentiestudie komt naar voren dat de fijne kleinschalige korrel van het landschap in contrast staat met de zware functionaliteit van de civieltechnische oplossingen.

Het uitgangspunt voor de Oosterleese brug is het combineren van de zwaarte en grove korrel van de infrastructuur met de lichtheid en fijne schaal van het landschap. In het ontwerp is rekening gehouden met een belangrijke recreatieve vaarverbinding. In het ontwerp van de brug is het landschap bepalend geweest. Hierbij is getracht een zo rank mogelijk brugdek te ontwerpen. De brugleuning met de aangrenzende geleiderails zijn ontworpen in een gelijke vormentaal en materialisatie.

 

 

Categorie
Gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
RIBW Projecten

Ontwerp
2013

Realisatie
2014 - 2015

Samenwerking
-

Projectwebsite
-