KNVB-campus 3.0

Op verschillende plekken op de KNVB-campus worden uitbreidingen en nieuwe functionaliteiten ontwikkeld. Een belangrijke onderdeel betreft de uitbreiding van het aantal trainingsvelden met nieuwe velden. Op het complex trainen alle oranje teams (heren, dames, jeugd, etc).

mRO (maatschap voor Ruimtelijke Ordening) begeleidt de KNVB in de procedures, vergunningen, bestemmingsplan, etc. Peter Verkade Landschapsarchitect is gevraagd om een ontwerp op te stellen voor een goede landschappelijke inpassing van de trainingsvelden.

De KNVB realiseert zich dat de campus ‘te gast’ is in de natuur en in een omgeving met bewoners en bedrijven. Om tot een zo groot mogelijk draagvlak te komen zijn er door de KNVB gesprekken gevoerd met de bewoners en bedrijven in de omgeving. Hieruit is een duidelijk beeld naar voren gekomen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor de inpassing van de velden vanuit landschappelijk oogpunt. Aan ons de taak om dit te vertalen in een zorgvuldig ontwerp!

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie