Landschapskunst Parkzoom 3 Bergschenhoek

De VINEX-locatie Parkzoom bestaat uit vier delen met ieder ca 300 woningen en met voorzieningen zoals basisscholen, een sporthal en een gezondheidscentrum. Kenmerkend voor Parkzoom zijn de hoogteverschillen, de afwisselende architectuur en op elke hoek van de deelgebieden een appartementengebouw. Echter, in Parkzoom 3 worden uitsluitend grondgebonden woningen gerealiseerd en geen appartementengebouwen op de hoeken. De appartementencomplexen als markante herkenningspunten van de scheidingswegen tussen de Parkzoom-deelgebieden zijn niet meer aanwezig. Parkzoom 3 heeft een eigen karakter gekregen.

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft voor geheel Parkzoom het inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld. Daarin is voor de hoekpunten van Parkzoom 3 een ‘landschapsontwerp met kunst’ gedefinieerd. Als antwoord op het ontbreken van de appartementengebouwen en als kwaliteitsimpuls voor Parkzoom 3. Vervolgens is ons bureau door de gemeente gevraagd om de kunstopgave te begeleiden én te realiseren. We hebben hiertoe allereerst een uitgebreid participatietraject doorlopen met de bewoners van Parkzoom 3. Met de uitkomsten hiervan hebben we een uitvraag opgesteld en vier landschapskunstenaars gevraagd een schetsontwerp op te stellen. Het schetsontwerp van Lieke Frielink scoorde unaniem het hoogst! Op de hoekpunten worden ‘poorten’ gerealiseerd als verbinding tussen de omgeving en de wijk.

‘Het uitgangspunt van het ontwerp is het historische landschappelijke patroon dat ontstaan is in deze omgeving door ontvening. De opzet refereert naar de wegen tussen de dorpen die als hoger gelegen uitsparingen boven het waterpeil van de open plassen hun grillige vorm kregen. Deze uitgesproken landschappelijke vormentaal wordt in het ontwerp teruggebracht als pad over de rug van de grondwal en ‘schiet omhoog’ aan beide uiterste zijden. Waar lang geleden tijdens het afgraven de blik op de grond gericht werd, word je nu door smalle hoge poorten uitgenodigd omhoog te kijken. De poorten omarmen je, laten je veilig thuis voelen om vanuit daar over hoogtes en vertes te durven dromen. In het ontwerp werkt de grondwal zowel begrenzend als verbindend: de poorten richten je blik naar buiten, naar de omlig­gende steden die zowel vroeger als nu een verbinding hebben met de plek. En ze richten je blik naar binnen, naar de wijk. Je gaat op pad en je komt thuis.’

In oktober ’22 is het schetsontwerp vertaald in een proefopstelling in het veld. Vervolgens is het definitief ontwerp opgesteld door Lieke Frielink. Gepland is dat het kunstwerk wordt gerealiseerd in het 4e kwartaal van 2023.

Beeldmateriaal: Lieke Frielink en Peter Verkade Landschapsarchitect

 

 

Categorie
Landschap, nieuwbouw

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Participatie en begeleiding
2021 – 2023

Realisatie
2023

Oppervlak
2.750 m2

Samenwerking
Lieke Frielink