Reconstructie Bateweg en omgeving in Woubrugge

De gemeente Kaag en Braassem gaat het riool vervangen in de Bateweg en enkele aangrenzende wegen. Tegelijkertijd wil men de kans benutten om een kwaliteitsimpuls te geven aan de wijk. Bijvoorbeeld door het parkeren te optimaliseren en de wijk te vergroenen. In een planteam met de gemeente en het ingenieursbureau Nebest, heeft Peter Verkade Landschapsarchitect meegedacht over de optimalisaties en de vergroening. Ook hebben wij de presentatietekeningen voor de buurtparticipatie opgesteld.

De informatieavond op 28 maart 2023, in Café Die Twee, werd druk bezocht. De reacties waren over het algemeen positief. Op- en aanmerkingen zijn genoteerd en worden zo mogelijk verwerkt in de uitvoeringstekeningen. De herinrichting wordt in vier fasen uitgevoerd en start naar verwachting einde 2023 of begin 2024.   

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie