Bateweg eo Woubrugge

De gemeente Kaag en Braassem gaat het riool vervangen in de Bateweg en enkele aangrenzende wegen. Tegelijkertijd wil men de kans benutten om een kwaliteitsimpuls te geven aan de wijk. Bijvoorbeeld door het parkeren te optimaliseren en de wijk te vergroenen.

Het plangebied is opgespannen tussen de Bateweg en de Woudwetering. In een planteam met de gemeente en het ingenieursbureau Nebest, heeft Peter Verkade Landschapsarchitect meegedacht over de optimalisaties en de vergroening. Ook hebben wij de presentatietekeningen voor de buurtparticipatie opgesteld. Om de voorstellen voor het parkeren en de vergroening goed inzichtelijk te maken voor de bewoners is een representatief en enthousiasmerend schetsontwerp getoond. De op- en aanmerkingen vanuit de participatie worden, zo mogelijk, door Nebest verwerkt op de uitvoeringstekeningen.

 

Categorie
Groot onderhoud

Opdrachtgever
Gemeente Kaag en Braassem

Ontwerp
2023

Realisatie
2024 (planning)

Samenwerking
Ingenieursbureau Nebest