JASONPARK Rotterdam

Het wijkpark Jasonpark is een nieuw wijkpark waarin ongemerkt zeer veel programma is toegevoegd in een groene setting. Het park verbindt de oudbouw met portieketagewoningen en de nieuwbouw met grondgebonden woningen.

Het maaiveld tussen de portieketageflats gaat geleidelijk over in het park. De begrenzing met de nieuwbouw is abrupter. Een nieuwe Schiebroekse singel met hoekige lijnvoering zorgt voor een verrassende ruimtebeleving. De lengtewerking verbindt de delen van het park en slecht de barrière van de doorsnijdende weg. De verspringingen, geaccentueerd met rietkragen, segmenteren de ruimte. Ongemerkt is veel programma toegevoegd: speelveld en speelvoorzieningen, skatepark, vissteigers en een besloten tuin.

Categorie
Parken, Spelen

Opdrachtgever
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Ontwerp
1999

Realisatie
2001

Oppervlak
5 ha

Samenwerking
dS+V

Download rapport (pdf)