Gewonnen tender!

Landschappelijke structuren herstellen en tegelijkertijd 40 betaalbare woningen realiseren! Peter Verkade Landschapsarchitect heeft meegewerkt aan het winnende plan voor de herontwikkeling van de voormalige scholenlocatie in Rijnsaterwoude, als onderdeel van het tenderteam van ontwikkelend aannemer Thunnissen uit Heemstede.

Het plan onderscheidt zich door de landschappelijke inpassing, waarbij het parklandschap geleidelijk overgaat in het polderlandschap. Het oude slagenlandschap wordt op een zorgvuldige manier teruggebracht in het plan. Hierbij wordt de zichtlijn tussen lint en landschap hersteld. Lineaire groenstructuren in de vorm van bomenrijen en wadi’s zijn een zichtbare verwijzing naar de kenmerkende strokenverkaveling en de polderslagen. Door het maximaal toevoegen van groenvoorzieningen wordt een nieuwe gezonde wijk gecreëerd waar mensen graag willen wonen. 

Het plan, de Woudse Juffen, is het resultaat van de samenwerking van verschillende lokale partners: Thunnissen Ontwikkeling en Realisatie, Enzo Architecten en Interieur, Peter Verkade Landschapsarchitect, De Wijde Blik Communicatie en een team van adviseurs (Vero, Buro Regen & Water, Lodewijck Groep, Nieman Raadgevende Ingenieurs, Berkhout Tros Bouwadviseurs). De jury heeft de indiening na voorselectie uit de 3 geselecteerde inschrijvers zowel op prijs als kwaliteit het hoogste beoordeeld. Volgens de commissie geeft het ontwikkelteam vertrouwen. Daarnaast is er sprake van een compleet én overtuigend schetsontwerp dat past op de locatie, waarbij zowel de architectonische als ruimtelijke kwaliteit zéér onderscheidend zijn.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie