Tuinen van Boskoop

In de Tuinen van Boskoop wordt het sierteeltverhaal verteld van het verleden, het heden en de toekomst. Het plangebied is één van de oudste kwekersgebieden, maar tegelijk minder toekomstbestendig vanwege de smalle kavels en beperkte bereikbaarheid. Een knelpunt dat met de Tuinen van Boskoop is omgevormd tot een kans. Een zorgvuldige transitie biedt de kans om het cultuurhistorische landschap te behouden, te versterken én openbaar toegankelijk te maken.

In 2020 hebben we met alle nieuwe gebruikers en initiatiefnemers een inrichtingsvisie opgesteld. Dit is echter geen blauwdruk, maar een ruimtelijk raamwerk en inspiratiekader. Continu actualiseren we dit raamwerk met nieuwe ontwikkelingen. Deze week wordt de visie besproken met de omwonenden. Ook zij krijgen de gelegenheid om ideeën aan te dragen!

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie