Het Kwadrant Maarssen

Het Kwadrant in Maarssen is een voormalig bedrijventerrein dat wordt ontwikkeld tot een woningbouwlocatie. In het stedenbouwkundig ontwerp van Klunder Architecten komen ca 500 appartementen voor starters en kleinere huishoudens. Er worden twee bouwvolumes gerealiseerd op een geheel ondergrondse parkeerkelder met 220 parkeerplaatsen. Aanvullend is er een derde bouwvolume, een bestaand kantoorgebouw dat wordt verbouwd tot ca 260 studentenstudio’s met voorzieningen. Het geheel wordt landschappelijk ingepast in een campus-achtige setting.

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft het inrichtingsplan opgesteld voor de buitenruimte en de daktuinen. Gezien het grote aantal kleinere appartementen en studio’s staat op de gehele campus het verblijven en de ontmoeting centraal. De campus kent een heldere opbouw:

- Het hart: het centrale plein inclusief vaste plantentuin waaraan alle hoofdentrees zijn gesitueerd
- De grassculpturen: markante groene scheggen met bomen, iets verdiept aangelegd om regenwater te kunnen bergen
- De daktuinen: sculpturen van gras- en vaste planten op de parkeerkelder
- De groenblauwe randen: de watergangen met stevige bomenrijen en struweel aan de rand van het plan

 

Categorie
Nieuwbouw, gebiedsontwikkeling, (dak)tuinen

Opdrachtgever
Smit’s Bouwbedrijf (SBB)

Ontwerp
2021-2022

Ontwerp
2019-2021

Oppervlakte
ca 5 ha

Samenwerking
Klunder Architecten, civieltechnisch adviesbureau Rod’or