Zonnevelden in Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop neemt haar energiedoelstellingen serieus en tegelijk ook haar taak om daarover te participeren met de inwoners. Tijdens vijf zeer druk bezochte bijeenkomsten is met de inwoners gesproken over zonnevelden en op welke wijze deze landschappelijk ingepast kunnen worden. Peter Verkade Landschapsarchitect heeft via ontwerpend onderzoek een ‘beeldende’ bijdrage geleverd aan dit gesprek.

Nieuwkoop wil aan haar energiedoelstellingen voor 2030 voldoen met zonne-energie. Uitgerekend is dat 20 ha aan zonnepanelen op het dak gerealiseerd kunnen worden. Aanvullend is 60 ha aan zonneveld op het land nodig. In een eerder participatietraject zijn vijf oriëntatiegebieden bepaald ter grootte van ca 700 ha. Voor al deze gebieden zijn de plussen en minnen besproken met de inwoners, zoals de capaciteit op het net, de koppelkansen voor bedrijven, landschappelijke opgaven en de mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing.

De vijfde en laatste bijeenkomst was op 28 juni in Woerdense Verlaat. Daarvoor zijn bijeenkomsten geweest in Nieuwkoop, Langeraar en Vrouwenakker. Met de opbrengst van deze bijeenkomsten gaat de gemeente ‘het net ophalen’ en een beleidskader formuleren. Met daarin ook een voorname rol voor de vereisten die gesteld worden aan de randvoorwaarden die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie