Herinrichting Rhoonse stort

Op 10 juli 2019 is het inrichtingsplan voor de Rhoonse stort toegelicht tijdens een openbare informatiebijeenkomst. Peter Verkade presenteerde het plan namens de ‘Werkgroep Herinrichting Rhoonse stort’.

Het resultaat van deze werkgroep bevat twee adviezen aan de bestuurders: - Advies 1: een dringend advies om spoedig invulling te geven aan de verplichte boscompensatie, met als zoeklocaties de noordrand van het Buijtenland van Rhoon én enkele gronden grenzend aan de Johannapolder; - Advies 2: een inrichtingsplan voor de herinrichting van de Rhoonse stort met een gecompartimenteerde inrichting van de langgerekte stort met diverse typen grasland, lange lengtes struweel, ecologische houtrillen, passend meubilair en een slingerend wandelpad met aansluitingen op de Rhoonse grienden.

Beide adviezen zijn positief ontvangen. Door de vele aanwezigen zijn nog waardevolle suggesties gedaan voor de inrichting. Deze worden zo mogelijk verwerkt in het inrichtingsplan. Kritische kanttekeningen werden geplaatst bij het saneringsplan, maar dit viel buiten de scope van de werkgroep.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie