Grietpolder Leimuiden - verplaatsing verenigingen

Het project Grietpolder in Leimuiden is een integrale gebiedsontwikkeling aan de westzijde van Leimuiden. Drie lokale verenigingen (IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ’63 en Volkstuindersvereniging Leimuiden) worden verplaatst en toekomstbestendig gemaakt. Op de vrijkomende gronden worden 217 woningen gerealiseerd. De ontwikkelaar Grietpolder BV is de initiatiefnemer van het project.

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft de haalbaarheidsstudie verricht naar de verplaatsing van de verenigingen. In een aantal bijeenkomsten met de verenigingen, de gemeente en de ontwikkelaar zijn de wensen en eisen van de verenigingen vertaald in diverse ruimtelijke modellen. Uiteindelijk is er een breed gedragen voorkeursmodel gekozen die past binnen de ruimtelijke mogelijkheden. Er komt een aaneengesloten volkstuincomplex aan de dorpszijde. Het scoutingterrein wordt flink groter en krijgt toegang tot de Drecht (voor de waterscouting). Op het scoutingterrein is ruimte gevonden om ook de Kindervakantieweek, met huttenbouw, te realiseren. De IJsclub wordt voorzien van een 400 m skeelerbaan; die is ’s winters snel bevroren en gedurende het hele jaar te gebruiken. De scouting en de ijsclub krijgen een gedeeld en multifunctioneel clubhuis. En de drie verenigingen krijgen een gezamenlijk parkeerterrein zodat ingespeeld kan worden op elkaars piekmomenten.  

 

Categorie
Nieuwbouw, gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Grietpolder Ontwikkeling B.V.

Ontwerp
2022 

Samenwerking
IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ’63, Volkstuindersvereniging Leimuiden, Gemeente Kaag en Braassem, Enzo Architecten