Grietpolder Leimuiden – stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen

Het project Grietpolder in Leimuiden is een integrale gebiedsontwikkeling aan de westzijde van Leimuiden. Drie lokale verenigingen (IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ’63 en Volkstuindersvereniging Leimuiden) worden verplaatst en toekomstbestendig gemaakt. Op de vrijkomende gronden worden 217 woningen gerealiseerd. De ontwikkelaar Grietpolder BV is de initiatiefnemer van het project.

Op de gronden die vrijkomen door de verplaatsing van de verenigingen wordt nieuwbouw gerealiseerd. Het doel van de gemeente en de ontwikkelaar is om een hoog percentage aan sociale en betaalbare woningen te realiseren. Het oorspronkelijke ontwerp van de nieuwbouw is opgesteld door Enzo Architecten, in opdracht van de ontwikkelaar. Vanuit de provincie, de gemeente en de participatie met bewoners zijn er verschillende aandachtspunten meegegeven aan de verdere uitwerking. In opdracht van de gemeente Kaag en Braassem heeft Peter Verkade Landschapsarchitect deze aandachtspunten verwerkt in een stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen. Met name het plan tussen Kerklaan en Drecht is aangepast. Het plan voegt zich in de hoofdopzet als vanzelfsprekend in de omgeving met de hogere bebouwing aan de hoge dijk langs de Drecht. Een brede parkstrook zorgt voor een groene geleding van de locatie en maakt de Drecht openbaar toegankelijk. Het parkeren is eenduidig ingepast conform de leidraad inrichting openbare ruimte. De profielen zijn ruim en groen, zodat er voldoende ruimte is voor een biodiverse en klimaatadaptieve inrichting.

 

Categorie
Nieuwbouw, gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Gemeente Kaag en Braassem

Ontwerp
2023 

Samenwerking
IJsclub Nut & Vermaak, Scouting ’63, Volkstuindersvereniging Leimuiden, Grietpolder Ontwikkeling B.V., Enzo Architecten