Positieve reacties op inrichtingsplan Heijwegenlaan

Gelukkig kunnen informatieavonden weer fysiek georganiseerd worden. Op 4 juli waren veel omwonenden geïnteresseerd in de planvorming voor het project Heijwegenlaan. De reacties op het inrichtingsplan waren overwegend positief.

Het project Heijwegenlaan is een gebiedsontwikkeling in Spijkenisse met sloop-nieuwbouw van twee scholen. Het vrijkomende grondoppervlak van de huidige scholenlocaties wordt benut voor de realisatie van nieuwbouw: twee scholen en ca 170 appartementen en 100 eengezinswoningen. Belangrijke stakeholders in het project zijn de gemeente Nissewaard, de ontwikkelaar (Haagse Baan Vastgoed) en de twee scholen (Penta College en My College). Door Peter Verkade Landschapsarchitect is het voorlopig ontwerp inrichtingsplan opgesteld. Een sterk punt is de clustering van het parkeren, waardoor grote delen van het woonmilieu autovrij zijn. Hierdoor ontstaat een parkmilieu waaraan ‘veranda-woningen’ gerealiseerd worden. Andere interessante onderdelen zijn het centrale park met water, natuurvriendelijke oevers en de schoolsportzone. Voor de veiligheid van de middelbare scholieren wordt een fietsstraat geïntroduceerd.  

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie