Rhoonse stort Rhoon

In 2016 is het besluit genomen om de Rhoonse Stort te saneren. De belangrijkste reden was dat door het ontbreken van een ondeugdelijke afdeklaag sprake is van een ecologisch risico. Voor de herinrichting is destijds een inrichtingsplan opgesteld in opdracht van de provincie. De gemeenteraad van Albrandswaard heeft hierover een motie aangenomen met het verzoek om het ontwerp meer te laten zijn dan het beoogde open graslandschap. Als opgave is meegegeven om een breed gedragen inrichtingsplan op te stellen dat een sterke ecologische, natuurbelevings- en cultuurhistorische waarde heeft.

In opdracht van Staatsbosbeheer / NRIJ en de provincie Zuid-Holland is door het bureau Peter Verkade Landschapsarchitect een inrichtingsplan opgesteld. Dit inrichtingsplan is in verschillende fasen afgestemd met de Werkgroep Herinrichting Rhoonse Stort. In deze werkgroep hebben de volgende partijen zitting:

-         Vereniging Carnisse Grienden

-         Bomenridders

-         Gemeente Albrandswaard

-         Provincie Zuid-Holland

-         Staatsbosbeheer / NRIJ

-         Waterschap Hollandse Delta

-         Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

-         Bewoners Havendam.

Vanuit de Vereniging Carnisse Grienden heeft ecoloog Niels Godijn ecologische kennis ingebracht waarmee de randvoorwaarden voor een hogere biodiversiteit geoptimaliseerd zijn.

Het plangebied voor de Rhoonse Stort is ca 1.300 m lang en 50 m breed. De inrichting van de parkeerplaats en de ligging van het fietspad zijn overgenomen uit het eerdere inrichtingsplan. De voorgestelde inrichting van het gebied kent een grote mate van afwisseling met diverse typen grasland, lange lengtes struweel, ecologische houtrillen en passend meubilair. Door de inrichting te compartimenteren wordt de relatie gelegd met de naastgelegen Rhoonse grienden. Een wandelpad slingert zich door deze parkachtige strook en biedt wisselende vergezichten op het griend en op de Zegenpolder.

Categorie
Landschap

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland

Ontwerp
2018 - 2019

Realisatie
vanaf 2019

 

 

Download rapport (pdf)