Kunst in wording

Op een regenachtige maandag heeft kunstenaar Lieke Frielink een proefopstelling gemaakt van de poortengroep in Parkzoom 3. Met haar team heeft ze de situering van de poorten in het veld getest. Op ware grootte! Bewoners waren uitgenodigd op de locatie om mee te denken en geïnformeerd te worden.

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft het inrichtingsplan voor Parkzoom opgesteld. Drie Parkzoomdelen worden op de hoek gemarkeerd door appartementengebouwen. Maar Parkzoom 3 kent alleen maar grondgebonden woningen. Om die reden hebben we in het inrichtingsplan de hoekpunten gemarkeerd met een kunstwerk. Om tot het juiste kunstwerk te komen is allereerst een uitgebreid participatieproces doorlopen met de bewoners van Parkzoom 3. Met de uitkomsten hiervan hebben vier kunstenaars een schetsontwerp ingediend. Het ontwerp van Lieke Frielink, met poorten die de uiteinden van de dijk markeren, heeft unaniem de voorkeur gekregen van de selectiecommissie. De poorten verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis van de locatie. En tegelijk naar het thuiskomen in de wijk.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie