Central Park Nieuwegein

In Nieuwegein is het gebied Rijnhuizen een grootschalige herontwikkelingslocatie. In het deelgebied ‘Stads Rijnhuizen’ wordt een bestaand kantoorgebouw vervangen door nieuwbouw. De locatie is opgespannen tussen de Marconibaan en de Coltbaan. De ontwikkelaar is Plan Vastgoed. Door Klunder Architecten is het bouwplan opgesteld. Het betreft een gesloten bouwblok van vijf lagen (136 appartementen) op een halfverdiepte stallingsgarage (108 parkeerplaatsen). De stallingsgarage wordt ontsloten vanaf de Coltbaan. Langs de Marconibaan wordt door de gemeente een openbare groenstrook gerealiseerd die onderdeel uitmaakt van een grotere groenblauwe structuur.

Binnen het plangebied zijn in en rondom het bouwplan drie groentypologieën aanwezig:

Collectieve daktuin van ca 1.200 m2 op een waterretentiedak op de halfverdiepte parkeergarage
Vijfde gevel, collectieve daktuin met ‘gezondheidsfunctie’ op het dak van de vierde verdieping
Overgangen privaat-openbaar, met aandacht voor hoogteverschil t.o.v. het maaiveld (vanwege halfverdiepte parkeergarage)

Peter Verkade Landschapsarchitect heeft het inrichtingsplan opgesteld voor de buitenruimte. De bewoners aan de collectieve daktuin op de verdieping krijgen een Delftse stoep aan de maximaal groene tuin. Waterretentiekratten bufferen het regenwater en bevochtigen het substraat. Een spannende en scherpe vormentaal speelt een spel met de architectuur. Tegelijkertijd wordt een vriendelijk karakter gecreëerd door een rijk en weelderig beplantingsplan met een variatie aan vaste planten en siergrassen. Op enkele locaties bolt het maaiveld op om voldoende substraat te bieden aan meerstammige bomen. In de tuin zelf is ruimte voor ontmoeting en spelen.

Op het dak van de vierde verdieping wordt letterlijk een vijfde gevel gemaakt. Hier komt een atletiekbaan en een buitengym op het eigen dak. Het idee voor de atletiekbaan op het dak komt van de ontwikkelaar, Plan Vastgoed. Een ontwikkelaar die graag unieke producten neerzet. Klunder Architecten heeft zorgvuldig nagedacht over de constructie van de atletiekbaan. Het sporten op het dak mag namelijk geen hinder opleveren voor de bewoners.

Beeldmateriaal: Klunder Architecten en Peter Verkade Landschapsarchitect

 

 

Categorie
Nieuwbouw, daktuinen

Opdrachtgever
Plan Vastgoed

Participatie en begeleiding
2021 – 2023

Ontwerp
2021-2022

Oppervlak
5.800 m2

Samenwerking
Klunder Architecten (architectuur)

Rod’or Advies (technische ondersteuning en kostenraming)

Projectwebsite
levenincentralpark.nl