Jacky

Vanaf 31 augustus loop Jacky Lok stage bij ons bureau. Jacky is derdejaars student Stedenbouw aan de Hogeschool van Amsterdam (Built Environment). Binnen ons bureau gaat zij meewerken aan de stedenbouwkundige ontwerpopgaven. Van het initiatief tot aan de verkoopbrochure!

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie