Wilhelminapark Zoetermeer

Een illustere voorganger, landschapsarchitect J.T.P. Bijhouwer, heeft het ontwerp gemaakt voor het Wilhelminapark in Zoetermeer. Peter Verkade Landschapsarchitect heeft een beheervisie opgesteld waarin het park in tien jaar wordt 'gerestaureerd' conform de oorspronkelijke ontwerpgedachte.

Het Wilhelminapark is ontworpen en aangelegd (1950) als herdenkingspark waarin men stil kan staan bij de verschrikkingen van de oorlog. Het park grenst aan het historische oude centrum van Zoetermeer. Met de kenmerkende Engelse landschapsstijl is het Wilhelminapark een monument in het verder zo moderne Zoetermeer. Geleidelijk is het park vervreemd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Enerzijds door diverse inrichting- en beheermaatregelen, anderzijds doordat beplantingen aan het einde van de levensduur zijn gekomen. Op basis van onze visie op én aanpak van de parkrestauratie zijn wij door de gemeente geselecteerd om de beheervisie op te stellen. We blijven zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke ontwerpgedachte én hebben oog voor eigentijdse vormen van gebruik en beheer. We hebben de betrokkenheid van 'de omgeving' benut voor de kansen en knelpunten. De beheervisie is vooral een beeldverhaal waarin de parkrestauratie visueel en enthousiasmerend wordt verbeeld. Ingenieursbureau Waalpartners heeft een kostenraming gemaakt van de beheermaatregelen.

 

Categorie
Landschap, gebiedsontwikkeling

Opdrachtgever
Gemeente Zoetermeer

Opstellen beheervisie
2021

Realisatie
vanaf 2022

Oppervlak
2 ha

Samenwerking
Waalpartners