Veenweiden Gouwe Wiericke Nieuwkoop

‘Veenweiden Gouwe Wiericke’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Nieuwkoop, en de hoogheemraadschappen van Rijnland en de Stichtse Rijnlanden. Nagestreefd wordt een netwerk van natuurgebieden in het unieke, Hollandse veenweidegebied. Een groot deel van de VWGW-projecten ligt op Nieuwkoops grondgebied: Meijegraslanden, Bovenlanden, Westveen, Ruygeborg en Noordse Buurt. In de periode 2018-2022 was Peter Verkade de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente Nieuwkoop.

In deze hoedanigheid nam hij deel aan de processen van plan- en besluitvorming voor de verschillende natuurgebieden. Hij adviseerde en vertegenwoordigde de Nieuwkoopse wethouder (achtereenvolgens Guus Elkhuizen en Ines de Ridder). De primaire taak was om de Nieuwkoopse belangen te behartigen. Naast de natuurontwikkeling waren dat vooral de belangen van de bewoners en (agrarische) ondernemers, het beleefbaar maken van de natuur, het implementeren van klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen en het doorlopen van een zorgvuldige participatie en communicatie.  

 

Categorie
Landschap, natuurontwikkeling

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwkoop

Werkzaamheden:
2018-2022

Projectwebsite:
veenweidengouwewiericke.nl