Tuinpark Bleiswijk

Als een vis in het water! Het Tuinpark vervult een groot gedeelte van de watercompensatie als gevolg van de nieuwbouw in Tuinen-Oost. Daarnaast is het een wijkpark voor alle doelgroepen uit de buurt.

Door Peter Verkade Landschapsarchitect is het inrichtingsplan opgesteld. Het park ligt opgespannen tussen het centrum van het dorp en het recreatiegebied de Rottemeren. Naast een wijkfunctie is het park een belangrijke passage van en naar de Rotte voor inwoners van Bleiswijk. Centraal in het park ligt een ‘wooneiland’ waardoor de openbare doorgang getrechterd wordt. Het ontwerp voor het Tuinpark is een vanzelfsprekende uitkomst van bovengenoemde gegevenheden: een lange gebogen laan die als een ruggengraad de verschillende eilanden met elkaar verbind.

De invulling van de eilanden is opgepakt in participatie met de buurt én met de creativiteit uit de markt. Dit heeft geresulteerd in verschillende typologieën: het speeleiland, het sporteiland en het avontureneiland.

Categorie
Parken, Spelen

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland

Ontwerp
2009-2012

Realisatie
Gafaseerd vanaf 2012

Oppervlak
3 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)