Geselecteerd

Aan ons bureau is de opdracht gegund om het inrichtingsplan op te stellen voor Driekoppenland. Op basis van drie criteria (visie, proces en prijs) scoorden wij het beste ten opzichte van een aantal bureaus. Driekoppenland is een nieuwbouwlocatie aan de rand van Noorden en grenst aan het toekomstige natuurgebied Ruygeborg II. De opzet van de wijk is uniek en ruim, als een groot boerenerf met een boomgaard. Een prachtige opgave om uit te mogen werken!

De inzendingen zijn beoordeeld door de projectpartners gemeente Nieuwkoop, Woning Stichting Nieuwkoop, Dorpsraad De Koet, Stichting Driekoppenland en Vink & Veenman. Via een aantal terugkoppelmomenten met deze partijen wordt het inrichtingsplan opgesteld. Aanvullend worden inspiratie-ateliers georganiseerd met omwonenden en geïnteresseerden. Door Peter Verkade Landschapsarchitect is WaalPartners gevraagd voor de civieltechnische ondersteuning en het opstellen van de kostenraming.

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie