STATIONSPLEIN Voorschoten

Op het stationsplein komen veel functies samen: wandelen, fietsen, blindegeleideroutes, wachten, schuilen, parkeren, kiss & ride, taxi’s, etc. De opgave was om een optimaal functionerend stationsplein te laten samengaan met aantrekkelijke groene verblijfskwaliteiten. Het stationsplein vormt het visitekaartje van de groene gemeente Voorschoten.

In opdracht van civieltechnisch adviesbureau is door Peter Verkade Landschapsarchitect het inrichtingsplan opgesteld. Het totale plangebied kent een traditionele kop – romp – staart-indeling. De kop bestaat uit het multifunctionele stationsplein. De romp wordt gevormd door het monofunctionele parkeerterrein. En de staart wordt gevormd door het parkje tussen het parkeerterrein en de Brunita J. Gemmekelaan.

Het meest in het oog springt het stationsplein. Dit is ontworpen vanuit vanzelfsprekende bewegingslijnen. Omdat de automobilist beter te sturen is dan de wandelaar en de fietser, zijn de loop- en fietsbewegingen bepalend voor de indeling van het plein. Vervolgens worden de functies gepositioneerd en kan een aantrekkelijk verblijfsgebied worden vormgegeven met groensculpturen met v. Daarbij wordt een subtiel spel gespeeld met het bestaande kunstwerk.

Het plangebied kent verschillende deelgebieden, maar het geheel wordt meer dan de som der delen. De eenheid wordt behouden door eenduidig materiaalgebruik, krachtige groenstructuren en een gerichte toepassing van meubilair. De bestaande bomen vormen het groene goud en worden zo mogelijk behouden. Bomenrijen worden gekoesterd en aangevuld en vormen de verbinding tussen het Stationsplein, het parkeerterrein en het park.

Categorie
Pleinen, Infrastructuur, Stationsomgeving

Opdrachtgever
RIBW

Ontwerp
2015

Realisatie
2016

Oppervlak
1.5 ha

Samenwerking
-

Download rapport (pdf)