‘From Boskoop’ naar de Floriade

Onder de noemer ‘From Boskoop’ doen de boomkwekers uit de Greenport Boskoop mee met de Floriade. Peter Verkade Landschapsarchitect is gevraagd om de inzending vorm te geven. De inspiratie voor het ontwerp is gevonden in het Boskoopse slagenlandschap met smalle kavels, brede sloten en een intensief groen patchwork. Dit gegeven is vertaald naar de beschikbare locatie van 1.700 m2. Zowel op het maaiveld als vanuit de lucht (de locatie ligt onder de kabelbaan) gaat Boskoop beleefd worden. Het belangrijkst zijn natuurlijk de Boskoopse planten, die als een patchwork worden tentoongesteld. Aanvullend worden Boskoopse attributen toegevoegd, zoals een schouw, een vakwerkbrug en een kas.

De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die om de 10 jaar in Nederland gehouden wordt. In 2022 wordt deze georganiseerd in Almere.  Boskoop mag niet ontbreken. Al meer dan 550 jaar vormen bomen en planten de belangrijkste bron van inkomen voor dit dorp. De Boskoopse kwekers combineren tegenwoordig ambacht en high tech met elkaar. Honderden bedrijven kweken hier op de vruchtbare veengrond miljoenen planten en bomen. Deze vinden hun weg door heel Europa en zelfs ver daarbuiten. ‘From Boskoop’ is het label dat staat voor kennis, ervaring en vakmanschap van het meest bekende boomteeltgebied van Europa.

 

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie