Rodenrijse Zoom Berkel en Rodenrijs

De Rodenrijse Zoom is een nieuwbouwlocatie in Berkel en Rodenrijs met ruim 600 woningen. Door de relatief lange en smalle locatie zijn de randen beeldbepalend. De stedenbouwkundige strokenverkaveling maakt hier dankbaar gebruik van.

Binnen het plangebied zijn de deelgebieden uitgewerkt door diverse architectenbureaus. Peter Verkade Landschapsarchitect heeft het ontwerp van de openbare ruimte opgesteld. In eerste instantie via een inrichtingsplan op hoofdlijnen. Dit was van belang om de eenduidigheid tussen de verschillende deelgebieden te bewaren in de gefaseerde uitwerking. Parallel aan de uitwerking door de architecten zijn de inrichtingsplannen voor de deelgebieden opgesteld.

Kenmerkend voor de openbare ruimte in de Rodenrijse Zoom is het rijke, warme materiaalgebruik. Rijbanen en parkeervakken zijn in gebakken materiaal en de voetpaden in een betontegel met een minerale toplaag. Door Gerard van Soeren is een ‘vriendelijk’ verlichtingsplan opgesteld met alleen maar vier meter masten. Met Adriaan Eckhardt is het beplantingsplan opgesteld met een grote mate van variatie. De beplanting heeft enorme sierwaarde, maar is daarnaast ingezet om de parkeerbehoefte in de openbare ruimte in te passen.

Categorie
Nieuwbouw

Opdrachtgever
BAM Vastgoed

Ontwerp
2004-2007

Realisatie
Vanaf 2006

Oppervlak
18 ha

Samenwerking
Stapel-Eckhardt Tuin- en Landschapsarchitechten