Noordstraat Ridderkerk

De Noordstraat als het kloppend hart van de wijk Bolnes in Ridderkerk. In 2012 hebben JSO en de gemeente een intensief participatietraject doorlopen. Deze participatie is door Peter Verkade Landschapsarchitect vertaald in een ontwerp.

Het ontwerp voor de Noord-straat bestaat uit drie onderdelen: de entree vanaf de Rijn-singel, het daadwerkelijke centrum en de woonstraat. Er wordt een markante entree gemaakt van het centrumgebied door bosschages te verwijderen en de singel te verbreden. Het eiland dat ontstaat is een landmark en biedt diverse gebruiksmogelijkheden voor de buurt.

De verschillende onderdelen in het centrumgebied worden via een eenduidige en hoogwaardige verharding met gebakken materialen met elkaar verbonden. Ook het meubilair wordt in één lijn uitgevoerd. Met diverse maatregelen bevorderen de verblijfskwaliteiten voor het langzaam verkeer. Een belangrijke uitkomst van de participatie is de Jungle-route in de parkstrook tussen centrum en scholen.

De woonstraat wordt versmald tot een 30 km/uur profiel. Dit biedt de mogelijkheid om bredere voetpaden te maken en het straatbeeld te vergroenen. Voor het gehele project is een beplantingsplan opgesteld met sierwaarde in ieder seizoen. Op basis van het ontwerp is subsidie verkregen vanuit de Stadsregio Rotterdam. Tezamen met de beschikbare gelden voor groot onderhoud kan het hele centrum van Bolnes heringericht worden.

Categorie
Centra

Opdrachtgever
Gemeente Ridderkerk

Ontwerp
20012-2013

Realisatie
2014-2015

Oppervlak
3.5 ha

Samenwerking
JSO, Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling