NIEUWE PLANTAGE Rotterdam

Het park de Nieuwe Plantage was voorheen bekend als het Gashouderspark. Na de sanering van het oude Gasfabrieksterrein heeft sloop-nieuwbouw plaatsgevonden alsmede een complete herinrichting van de buitenruimte. Het park is een echt wijkpark geworden en een fijne doorgangsroute in Kralingen.

De gashouders zijn behouden in het park en ''ingevuld'' met programma. De grote open ruimte is behouden ten behoeve van ongeprogrammeerd gebruik. Er is een nieuwe Rotterdamse singel toegevoegd. Deze singel is enerzijds een verwijzing naar de historische parkinrichting in Engelse landschapsstijl. Anderzijds is de singel het zichtbare onderdeel van een groter watersysteem in Kralingen, tussen de Kralingse Plas en het Boerengat.

Categorie
Parken, Spelen

Opdrachtgever
Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Ontwerp
1999-2004

Realisatie
2001-2010

Oppervlak
3 ha

Samenwerking
dS+V

Download rapport (pdf)