Nieuw Rhijnhoven Hazerswoude Rijndijk

Nieuw Rhynhoven is een karakteristiek boerenerf aan de Rijndijk. De ongewenste bedrijfsbestemming en -loods komen te vervallen in ruil voor enkele woningen. Ten zuiden van het plangebied wordt de nieuwbouwlocatie Westvaartpark ontwikkeld. Voor Nieuw Rhynhoven is door Peter Verkade Landschapsarchitect een stedenbouwkundig plan opgesteld en afgestemd op Westvaartpark. Aanvullend is de beeldkwaliteit bepaald die er voor zorgt dat een karakteristiek woonmilieu op boerenerf ontstaat.

Cruciaal daarin is dat de geparkeerde auto niet beeldbepalend is op het erf. Om die reden is een half open parkeerschuur met een agrarische uitstraling ontworpen. Vanaf de Rijndijk blijven het groene erf en de bestaande bebouwing beeldbepalend. Achter de woonboerderij wordt een nieuwe woning geplaatst. Oostelijk op het erf worden nog eens vier woningen gerealiseerd. De voorste twee zijn gekoppeld waardoor een kenmerkend lang en rank bouwvolume ontstaat. De achterste woning is eigenwijs gedraaid, zoals dat incidenteel voorkomt op de erven in de omgeving.

Het streefbeeld voor het erf betreft een eenduidige en open inrichting van voorgevel tot voorgevel. Individuele voortuinen worden voorkomen. De bestaande en nieuwe woningen zijn allen ‘aan het erf’ gelegen. De sfeer van de bestaande boomgaard met gras en solitaire bomen wordt doorgezet en eventueel aangevuld met eenduidige heesterstroken (bijvoorbeeld boerenhortensia’s of landschappelijke hagen). Door de open inrichting ontstaat een karakteristiek vrij zicht over het erf tot aan de overgang met het toekomstige Westvaartpark.

 

Categorie
Gebiedsontwikkeling, nieuwbouw

Opdrachtgever
Fam. De boer

Ontwerp
2017

Realisatie
-

Samenwerking
-

Projectwebsite
-