Aanleg Tuinen van Boskoop gestart

Met het uitdiepen van de sloten is de herinrichting van de Tuinen van Boskoop gestart. Verderop in dit jaar worden beschoeiingen gemaakt en de eerste beplantingen aangebracht. De uitvoering vindt gefaseerd plaats, de daadwerkelijke opening van de Tuinen is gepland in 2024.

In de Tuinen van Boskoop wordt het sierteeltverhaal verteld van het verleden, het heden en de toekomst. In 2020 heeft Peter Verkade Landschapsarchitect met alle nieuwe gebruikers en initiatiefnemers een inrichtingsvisie opgesteld. Op dit moment wordt deze visie samen met de deelnemers uitgewerkt en geactualiseerd. Met als doel een zorgvuldig inrichtingsplan waarmee het cultuurhistorische landschap behouden blijft en versterkt wordt én openbaar toegankelijk wordt gemaakt.

Artikel

(Foto: Morvenna Goudkade)

Nieuwsoverzicht

Projectinformatie